O mnie

Robert 1Data urodzenia: 2 września 1972 roku w Ełku

Żona Iza, nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Ełku.

Dwie córki: Karolina i Michalina

Wykształcenie: Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Ełku, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Studia Podyplomowe z Rachunkowości na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i Studium z Bankowości na Gdańskiej Akademii Bankowej. Ostatnio studia podyplomowe z Administracji Publicznej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Kariera zawodowa: Mostostal Gdańsk S.A. na stanowisku Specjalisty ds. Analizy Finansowej, w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Ełku i Banku PEKAO S.A. Oddział w Ełku na stanowiskach związanych z analizą finansową i obsługą klienta biznesowego, w tym na stanowiskach kierowniczych, m.in Z-ca Naczelnika, a następnie Naczelnik Wydziału Kredytów Korporacyjnych w BGŻ S.A.. Obecnie w Starostwie Powiatowym w Ełku: początkowo na stanowisku Głównego Specjalisty d.s. Kontroli Zarządczej, później Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Szef Zespołu ds. Informacji w Starostwie Powiatowym w Ełku. Obecnie Naczelnik Wydziału Informacji i Cyfryzacji w Starostwie Powiatowym w Ełku. Redaktor naczelny gazety POWIAT.ELK.PL. Pracowałem także na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku jako nauczyciel akademicki.

Ponadto: Członek Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku. Prezes Stowarzyszenia Dobry Duch Samorządu. Współzałożyciel i członek Stowarzyszemia Muzeum dla Ełku. Twórca i administrator portalu Nasze Osiedle Konieczki (www.konieczki.elk.pl)

W 2012 roku zostałem doceniony przez zespół redakcyjny encyklopedii Who is Who, w której zawarto moją biografię. W roku 2013 byłem nominowany przez Kombatancki Związek Dzieci Wojny Rzeczpospolitej Oddział w Ełku do prestiżowej nagrody „Ełcki Bocian” w kategorii rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wolontariatu i aktywności społecznej.

Od 2014 roku – Radny Miasta Ełk, wiceprzewodniczący Komisji Mienia Komunalnego

Autor książki: Ełk. Karty z dziejów miasta i okolic.

 

img0051